Ψήφιση πίστωσης εγγεγραμμένης στον προϋπολογισμό έτους 2015

Αριθμός Απόφασης:

110

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

07/07/2015

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: