Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας- ανάδειξης αναδόχου για το έργο « ΑΝΤΙΠΛΥΜΜΗΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΝΔΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ » αρ. μελ. 26/2015 (Κ.Α.Ε. Ε-0689-15)

Αριθμός Απόφασης:

111

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

07/07/2015

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: