Ψήφιση πίστωσης για δαπάνες κηδείας Ζηγκόπη Γεωργίου

Αριθμός Απόφασης:

211

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

18/11/2013

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: