Ψήφιση πίστωσης για τη μελέτη «Υψομετρική μελέτη οδών των Π.Ε. 6 (Σκεπάρνη) & Π.Ε. 7 (Ζ. Πηγής) της Δ.Κ. Αμπελοκήπων του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης». Επιλογή αναδόχου.

Αριθμός Απόφασης:

152

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

02/09/2013

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: