Ψήφιση πίστωσης για την δαπάνη μεταφοράς μαθητών για επίσκεψη στη Βουλή

Αριθμός Απόφασης:

260

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

15/12/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: