Ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση των εργασιών «Περιέλιξη κινητήρα ανελκυστήρα» προϋπολογισμού 799,50 € μαζί με το Φ.Π.Α. 23%.

Αριθμός Απόφασης:

101

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

13/06/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: