Ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση του έργου «Ανακατασκευή δικτύου ομβρίων υδάτων στο Συν/σμό Αγίας Βαρβάρας» αριθ. μελ. 22/11 - AAE 22 και προϋπολογισμού 28.905,00€ με τον Φ.Π.Α. Εγκριση των όρων διακήρυξης της δημοπρασίας

Αριθμός Απόφασης:

69

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

24/05/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: