: Ψήφιση πίστωσης για την παροχή εργασιών «Μαρμαρικές εργασίες στην πλατεία Αγ. Παρασκευής" Α(ρ. Μελ..25/2012).

Αριθμός Απόφασης:

43

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

06/03/2012

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: