Ψήφιση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών εργασιών καθαρισμού φρεατίων σχολείων - σχαρών αποχέτευσης όμβριων Αγ. Νεκταρίου με αριθ. Μελέτης 72/2011.

Αριθμός Απόφασης:

188

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

05/10/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: