Ψήφιση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών εργασιών συντήρησης αποδυτηρίων & κυλικείου Δημ. Σταδ. Μενεμένης με αριθ. Μελέτης 71/2011.

Αριθμός Απόφασης:

187

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

05/10/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: