Ψήφιση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών μεταφραστών

Αριθμός Απόφασης:

56

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

24/05/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: