Ψήφιση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης – επισκευής αντλιών δημοτικών χώρων με αρ. μελ. 81/11.

Αριθμός Απόφασης:

176

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

18/09/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή