Ψήφιση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης υποσταθμών και πυλώνων δημοτικού σταδίου (αριθ. μελέτ. 80/2011).

Αριθμός Απόφασης:

173

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

18/09/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: