Ψήφιση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών της μετεγκατάστασης του ΚΕΠ Μενεμένης

Αριθμός Απόφασης:

55

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

24/05/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: