Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια χρωμάτων με αρ. μελ. 23/2011

Αριθμός Απόφασης:

257

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

15/12/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: