Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια φίλτρων & μπουζί για τα οχήματα του δήμου με αρ. μελ. 55/11.

Αριθμός Απόφασης:

200

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

24/10/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: