Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια φυτικού υλικού

Αριθμός Απόφασης:

201

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

24/10/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: