Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού οχημάτων με αρ. μελ. 50/11.

Αριθμός Απόφασης:

118

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

05/07/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: