Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια ιστορικού φύλλου εφημερίδας για τα σχολεία του Δήμου.

Αριθμός Απόφασης:

197

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

22/10/2012

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: