Ψήφιση πιστώσεων για προμήθειες της υπηρεσίας

Αριθμός Απόφασης:

196

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

22/10/2012

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: