Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια λουκέτων, κλειδαριών, μύλων και κλειδιών.

Αριθμός Απόφασης:

32

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

19/02/2012

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: