Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια λουλουδιών – στεφανιών και φυτών

Αριθμός Απόφασης:

31

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

19/02/2012

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: