Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού

Αριθμός Απόφασης:

189

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

05/10/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: