Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια πλαστικών σκέπαστρων μεταλ. κάδων απορριμμάτων με αρ. μελ. 63/2011.

Αριθμός Απόφασης:

186

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

05/10/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή