Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια πλαστικών σκέπαστρων μεταλλικών κάδων απορριμμάτων (αριθ. μελέτ. 63/2011).

Αριθμός Απόφασης:

174

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

18/09/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: