Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια ψυχρής ασφάλτου με αρ. μελ. 26/2011 (ΑΑΕ 26) και προϋπολογισμού 7.999,92 € με το Φ.Π.Α.

Αριθμός Απόφασης:

62

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

24/05/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: