Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια & τοποθέτηση μνημείου στο πάρκο Πολύκεντρου Αγ. Νεκταρίου A(ριθ. Μελ. 62/2011).

Αριθμός Απόφασης:

44

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

06/03/2012

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: