Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια ξυλείας για συντήρηση κατασκευών με αρ. μελ. 93/11.

Αριθμός Απόφασης:

236

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

29/11/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: