Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια υλικών για συντηρήσεις-επεκτάσεις εορταστικού διακόσμου (αριθ. μελέτ. 43/2012).

Αριθμός Απόφασης:

155

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

16/07/2012

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: