Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια υλικών συντήρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων πάρκων, οδών και κτιρίων του Δήμου, με αριθ. 47/2011 και προϋπολογισμό: 73.800,00 €.

Αριθμός Απόφασης:

97

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

13/06/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: