Ψήφιση πίστωσης για την ψηφιακή αναπαραγωγή έντυπου υλικού

Αριθμός Απόφασης:

37

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

19/02/2012

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: