Ψήφιση πίστωσης για την συντήρηση-επισκευή Η/Υ και περιφερειακών συσκευών του Δήμου.

Αριθμός Απόφασης:

49

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

11/03/2012

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: