Ψήφιση πίστωσης για την συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων αθλητισμού

Αριθμός Απόφασης:

36

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

19/02/2012

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: