Ψήφιση πίστωσης για το έργο της μελέτης «Υψομετρική αποτύπωση της οδού Μοναστηρίου του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης.

Αριθμός Απόφασης:

190

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

05/10/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: