Ψήφιση πίστωσης για υλοποίηση του προγράμματος «Νέοι επιστήμονες-Απασχόληση και Τοπική Ανάπτυξη».

Αριθμός Απόφασης:

64

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

22/04/2014

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: