Ψήφιση πίστωσης για υπηρεσίες μεταφοράς οχημάτων - χρήσης ρυμουλκών γερανών.

Αριθμός Απόφασης:

94

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

09/04/2012

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: