Ψήφιση πίστωσης και ανάδειξη αναδόχου για την «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ Ο.Τ. 105Α Δ.Κ. ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» αρ.μελ. 107/2013 (Κ.Α.Ε. Μ-0338-2013) και προϋπολογισμός 18.359,84 €.

Αριθμός Απόφασης:

240

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

22/12/2013

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: