Ψήφιση πίστωσης ποσού 11.000,00€ για δαπάνες του έργου «Συντήρηση – αναγόμωση – αντικατάσταση και συμπλήρωση πυροσβεστήρων» (αριθ. μελέτ. 69/2011).

Αριθμός Απόφασης:

191

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

05/10/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: