Ψήφιση πίστωσης στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Ενίσχυση της Διοικητικής Οργάνωσης και της Τεχνικής Επάρκειας του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων δράσεων».

Αριθμός Απόφασης:

212

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

18/11/2013

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή