Ψήφιση πίστωσης στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Ενίσχυση της Διοικητικής Οργάνωσης και της Τεχνικής Επάρκειας του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων δράσεων».

Αριθμός Απόφασης:

153

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

16/07/2012

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: