Ψήφιση πίστωσης του έργου «Αναβάθμιση παιδικής χαράς στην συμβολή των οδών 28ης Οκτωβρίου και Ελευθερίας» (αριθ. μελέτ. 48/2013 Κ.Α.Ε. «Ε-02178-13), προϋ/σμου 30.175,00€.

Αριθμός Απόφασης:

165

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

09/09/2013

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: