Ψήφιση της πίστωσης ύψους 2.100,00€ σε βάρος του Κ.Α. 20.6322 του προϋπολογισμού έτους 2012 για την πληρωμή δαπανών ελέγχου καταλληλότητας από ΚΤΕΟ και ΚΕΚ αυτοκινήτων του δήμου. Ορισμός υπολόγου.

Αριθμός Απόφασης:

172

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

03/09/2012

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: