Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης έτους 2022.

Αριθμός Απόφασης:

120

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

16/11/2021

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: