Κατάρτιση ΟΠΔ (πίνακας 5) «Στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης 2022».

Αριθμός Απόφασης:

121

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

16/11/2021

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: