Ρύθμιση αποπληρωμής δανείων με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

Αριθμός Απόφασης:

372

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

18/11/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: