Σχέδιο κανονιστικής απόφασης περί «Καθορισμού όρων & προϋποθέσεων υπαιθρίων εμπορικών δραστηριοτήτων (στάσιμων-πλανοδίων) για το 2012. Καθορισμός αριθμού αδειών κατά κατηγορία επαγγέλματος και προσδιορισμός ισάριθμων συγκεκριμένων θέσεων υπαιθρίου στάσιμου εμπορίου για το έτος 2012».

Αριθμός Απόφασης:

25

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

07/12/2011

Συλλογικό Όργανο:

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Συννημένα: