Σημειακή Τροποποίηση της με αριθμό 13/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού Εκπροσώπων στην Επιτροπή Διακανονισμού Εμπορικών Μισθώσεων της Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για εξέταση αιτημάτων σχετικά με αναπροσαρμογή μισθωμάτων κυλικείων σχολείων των Σχολικών Επιτροπών Α’/θμιας & Β’/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης μέχρι τέλος της θητείας τους, 31.12.2023.

Αριθμός Απόφασης:

157

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

19/12/2022

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: