Σημειακή τροποποίηση της με αριθμό 263/2022 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος για την εκτέλεση των εργασιών του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1, του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 4ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ» (αρ. μελέτης 18/2019).

Αριθμός Απόφασης:

287

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

24/10/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: