Συμπληρωματική Κατανομή από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) έτους 2018, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων των σχολικών επιτροπών Α’/θμιας και Β’/θμιας Εκ/σης του &ήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης, συνολικού ποσού 25.130,00€ (25.092,30 με την κράτηση από το Τ.Π.&.)

Αριθμός Απόφασης:

16

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

13/01/2019

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: