Συμπληρωματικός προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου, για το έτος 2011.

Αριθμός Απόφασης:

219

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

17/07/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: